CreativeApps NR.2 – CUPRINS

1]. INFLUENȚA STILULUI DE COMUNICARE PĂRINTE GRIJULIU ASUPRA STĂRII DE ANXIETATE ȘI ASUPRA STĂRILOR EU-LUI PACIENȚILOR STOMATOLOGICI

Adriana Roșu Silaghi, Lect.univ.dr. Daniel Ciucur
– Facultatea de Psihologie UTT

2]. ANALIZA IMPACTULUI PSIHOLOGIC GENERAT DE RESTRICȚIILE IMPUSE CA URMARE A PANDEMIEI COVID-19, ÎN FUNCȚIE DE TIPUL ACTIVITĂȚII PROFESIONALE

Vasile Pascaru ✝️, Lect.univ.dr. Oana Dau Gaspar
– Facultatea de Psihologie UTT

3]. PROBLEMA IUBIRII ÎN DIALOGUL BANCHETUL

Diana Pizmaș, Lect.univ.dr. Gilda Vălcan
– Facultatea de Drept și Administrație Publică UTT

4]. RETROPECTIVE ÎNCĂ ACTUALE ALE ECONOMIEI GLOBALE

Darius Glăvan, Conf. univ.dr. Nagy Cristina Mihaela
– Facultatea de Științe Economice UTT

5]. AMBALAJUL ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ

Mureșan Cornel Eugen, Lect.univ.dr. Gianina Violeta Dragotă, Asist.univ.dr. Raoul Sabin Gordean
– Facultatea de Științe Economice UTT

6]. AVANTAJE ÎN ALEGEREA UNUI PROGRAM DE CONTABILITATE. SAGA VS SOFTPRO

Vuici Alexandru, Conf. univ.dr. Nagy Cristina Mihaela, Asist. univ. dr. Galea Mihaela Simona
– Facultatea de Științe Economice UTT

7]. PRIMARUL

Balaș Emilia Nicoleta, Prof.univ.dr. Ana Vasile
– Facultatea de Drept și Administrație Publică UTT

8]. PARTICULARITĂȚI PRIVIND IMPORTUL DE MĂRFURI

Cionca Alexandra Cosmina, Conf. univ. dr. Nagy Cristina Mihaela
– Facultatea de de Științe Economice UTT

9]. CONSTRUCȚIA UNUI DUPLEX REZIDENȚIAL – DIN PERSPECTIVA ÎNREGISTRĂRILOR CONTABILE

Roxana Theissmann, Conf.univ.dr. Cristina Mihaela Nagy , Lect.univ.dr. Daniela Marioara Popovici
– Facultatea de de Științe Economice UTT

10]. INFLUENȚA ALEGERII METODEI DE EVALUARE A STOCURILOR LA IEȘIREA DIN PATRIMONIU ASUPRA REZULTATULUI PATRIMONIAL

Timofte Alexandra Maria, Conf. univ.dr. Nagy Cristina Mihaela, Lect. univ.dr. Popovici Daniela Marioara
– Facultatea de de Științe Economice UTT

11]. CONFIGURAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM COMPLEX MULTI-STREAM PENTRU DIORAMA UNUI SISTEM FEROVIAR

Kotrla Kristian – Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara
Lect.univ.dr. Florentina Anica Pintea, Lect.univ.drd. Valentin Lucian Ciorba – Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timișoara

12]. GOOGLE CLASSROOM & GOOGLE MEET – CLASA VIITORULUI

Cătălin Marius Buțiu, Lect.univ.dr. Florentina Anica Pintea
– Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timișoara

13]. APLICAȚII MULTIMEDIA – RECUNOAȘTERE FACIALĂ

Coțe Denis-Cătălin, Asist. Ligia Tabita Pintea
– Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timișoara

14]. EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ DIN PERSPECTIVA PIEȚEI DE CAPITAL LA NIVEL MONDIAL

Emanuela Diana Gherman, Lect.uni.dr. Codruţa GAVRILĂ
– Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

15]. IMPACTUL NOULUI VIRUS (COVID-19) ASUPRA EDUCAȚIEI TURISTICE ÎN ROMÂNIA

Larisa Elena Chelu, Lect.uni.dr. Codruţa GAVRILĂ
– Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

16]. EFECTELE EDUCAȚIONALE ALE TURISMULUI RURAL ASUPRA SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI

Nicoleta Diana Tarpian, Lect.uni.dr. Codruţa GAVRILĂ
– Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului